Τα δημοκρατικά δικαιώματα στην ψηφιακή κοινωνία

Το έργο μας

To IDemocracy είναι ένα έργο για ανθρώπους με διανοητική αναπηρία

ico_democracia

Θέλουμε να αυξήσουμε την ικανότητα χρήσης των δημοκρατικών δικαιωμάτων

ico_association

Μπορούμε να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας σε πολλούς τομείς, όχι μόνο ψηφίζοντας μια κυβέρνηση

ico_online education

Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την άσκηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων στην ψηφιακή κοινωνία

Τα νέα μας

Third Project Meeting (Transnational)

Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ IDEMOCRACY

Η ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων, η εδραίωση των δημοκρατικών δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική και αναπτυξιακή αναπηρία καθώς και η αύξηση της πολιτικής τους συμμετοχής

Elder woman Image by silviarita from Pixabay

Έναρξη Ευρωπαϊκού Έργου “IDemocracy”. Υποστήριξη της άσκησης των δημοκρατικών δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία, στο ψηφιακό περιβάλλον

Το IDemocracy είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, που υλοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων

Μετάβαση στο περιεχόμενο