Έναρξη Ευρωπαϊκού Έργου “IDemocracy”. Υποστήριξη της άσκησης των δημοκρατικών δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία, στο ψηφιακό περιβάλλον

Elder woman Image by silviarita from Pixabay

Το IDemocracy είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, που υλοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την άσκηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων ατόμων με νοητική αναπηρία και των φροντιστών τους, στο ψηφιακό περιβάλλον. Η συμμετοχή, εκπροσώπηση και το δικαίωμα ψήφου των ατόμων με νοητική […]