KARALIENĖ PRIIMA SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ PLATFORMOS NARIUS PLENA INCLUSION
La Reina saluda a representantes

Data

Lengvai skaitoma kalba

16 sutrikusio intelekto ir raidos Platformos narių atstovų ,
susitiko su karaliene Leticija.

Jie, kaip valstybinės platformos atstovai,
pristatė savo darbo planą, reikalavimus, ir asmeninę patirtį.

Valstybinė žmonių su intelekto ir raidos sutrikimais
Platforma turi 25 narius iš 9 autonominių bendruomenių,
kuriuos išrinko jų partneriai su intelekto ir raidos sutrikimais.

Karalienė Leticija priėmė 16 žmonių su intelekto ir raidos sutrikimais – valstybinės platformos “Plena Inclusion” narių – “Plena Inclusion” prezidentę Carmen Lauciricą ir kitus asocijuoto judėjimo, ginančio 150 000 žmonių su intelekto ir raidos sutrikimais bei jų šeimų teises, atstovus.

Tarp platformos atstovų buvo ir Plena Inclusion Comunidad Valenciana nariai Luisas José Pérezas ir Paula Rodríguez, kurie karalienei pristatė savo darbo planą ir reikalavimus. Tarp jų – išryškinti sutrikusio intelekto ir raidos sutrikimų turinčių žmonių, kaip savo interesų gynėjų, galią ir siekti politinio incidento viešojo administravimo institucijose, kad būtų pripažįstamos ir užtikrinamos jų teisės bei jų socialinis matomumas aplinkoje.

Susitikimo metu Platforma išreiškė susirūpinimą dėl diskriminacijos, kurią patiria neįgalios moterys ir LGTBI neįgalieji, smurto ir prievartos aukos. Taip pat dėl sudėtingos šios grupės padėties, susijusios su galimybėmis apsirūpinti būstu, įsidarbinti, dalyvauti visuomenės gyvenime ir įgalinančio švietimo srityje.

La Reina saluda a representantes

Cristina Paredero, viena iš Valstybės platformos direktorių, sakė: “Kartu su J. M. Karaliene dalijamės savo pasiūlymu dėl ateities. Žinome, kad ateitis gali būti geresnė tik tuo atveju, jei jos kūrime dalyvaus ir sutrikusio intelekto bei raidos sutrikimų turintys žmonės. Norime prisijungti ir prisidėti savo entuziazmu bei jėgomis. Toliau sieksime, kad Valstybės platforma augtų, nes mums atrodo, kad įvairovės patirties indėlis yra esminis.”

Valstybinė sutrikusio intelekto ir raidos žmonių atstovų platforma buvo įsteigta 2021 m. rugsėjį, dėka asocijuoto judėjimo “Plena Inclusion” įsipareigojimo patiems sutrikusio intelekto ir raidos žmonėms suteikti erdves dalyvauti priimant sprendimus, savarankiškai atstovauti ir kartu vadovauti. Tai heterogeniška ir įvairialypė grupė, apimanti žmones, turinčius raidos sutrikimų: protinę negalią, autizmą, ribinį intelektą ir kitas būsenas. Joje atsižvelgiama į tarpsektorinę, lyčių, teritorinę ir kartų perspektyvą.

Kai kurie ateities uždaviniai: užtikrinti, kad didelių poreikių žmonės turėtų reikiamą paramą, kad galėtų dalyvauti visuomenės gyvenime; prisijungti prie kitų socialinių judėjimų; skatinti sutrikusio intelekto ir raidos sutrikimų turinčių žmonių dalyvavimą ir įgalinimą organizacijose ir bendruomenėje.

Šiuo metu organizacijai priklauso 25 nariai, kuriuos demokratiniu būdu išrinko jų kolegos, turintys intelekto ir raidos sutrikimų, ir kurie atstovauja 9 Ispanijos autonominėms bendruomenėms: Baskų krašto, Kastilijos ir Leono, Madrido, Aragono, Estremadūros, Andalūzijos, Kanarų salų, Mursijos ir Valensijos bendruomenėms.

Daugiau
straipsnių

Skip to content