Τα δημοκρατικά δικαιώματα στην ψηφιακή κοινωνία

Το έργο μας

To IDemocracy είναι ένα έργο για ανθρώπους με διανοητική αναπηρία

ico_democracia

Θέλουμε να αυξήσουμε την ικανότητα χρήσης των δημοκρατικών δικαιωμάτων

ico_association

Μπορούμε να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας σε πολλούς τομείς, όχι μόνο ψηφίζοντας μια κυβέρνηση

ico_online education

Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την άσκηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων στην ψηφιακή κοινωνία

Τα νέα μας

Elder woman Image by silviarita from Pixabay

Έναρξη Ευρωπαϊκού Έργου “IDemocracy”. Υποστήριξη της άσκησης των δημοκρατικών δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία, στο ψηφιακό περιβάλλον

Το IDemocracy είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, που υλοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος στόχος

Μετάβαση στο περιεχόμενο