4 Transnacionalni susret u organizaciji Hrvatske udruge radnih terapeuta u Zagrebu
Group picture in the TPM at Zagreb

Datum

Jednostavni pregled

Tim projekta European IDemocracy održao je sastanak u Zagrebu.

Sastanak je podijeljen i pregledan je cjelokupni plan obuke

te materijali za obuku osoba s intelektualnim teškoćama i podupiratelja.

.

Tijekom susreta posjetila nas je Mira Pekeč Knežević.

Mira je pomoćnica hrvatskog pučkog pravobranitelja

te je pričala o zaštiti prava osoba s invaliditetom.

.

Po drugi put tijekom provedbe ERASMUS+ projekta IDEMOKRACIJA (N° 2020-1-ES01-KA204-083066), projektni konzorcij sastao se osobno na 4. transnacionalnom sastanku. Susret je organizirala Hrvatska udruga radnih terapeuta u Zagrebu od 29. do 31. ožujka.

Projektni su partneri bili zahvalni što su imali priliku licem u lice razgovarati više o aktivnostima obuke koje su razvijene tijekom proteklih mjeseci. Svaki je partner predstavio sadržaj pet razvijenih modula u sklopu treninga IDEMOKRACIJA i te su istražili portal e-treninga. U sklopu treninga partneri koji su razvili modul predstavili su i osposobili druge za načine provođenja aktivnosti u okviru modula programa obuke. To će omogućiti svima da aktivnosti osiguraju krajnjim korisnicima na standardiziran način. Kako neki partneri imaju više iskustva s ciljanom skupinom, također smo razmijenili ideje, kao i sugestije o potrebnim izmjenama aktivnosti kako bi bile prikladne za ciljanu populaciju/e, osobe s intelektualnim teškoćama, njihove skrbnike i stručnjake koji rade s njima.

Jedan dio sastanka pripisan je razmjeni iskustava vezanih uz primjenu demokratskih prava osoba s intelektualnim teškoćama zemlje domaćine skupa. Tako se je zbog dugogodišnje suradnje između Hrvatske udruge radnih terapeuta i Ureda hrvatskog pravobranitelja za osobe s invaliditetom, zamjenica Hrvatskog pravobranitelja za osobe s invaliditetom gđa. Mira Pekeč Knežević, pridružila sastanku konzorcija. Gospođa Pekeč Knežević predstavila je djelokrug rada Ureda hrvatskog pravobranitelja za osobe s invaliditetom i razvoj suvremene prakse koja je prisutna. Kako je Ured u ovom trenutku u postupku predstavljanja Stanja ljudskih prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu, zamjenica Pekeč Knežević podijelila je informacije o uslugama koje se osiguravaju za osobe s intelektualnim teškoćama, ali i o situaciji s uključivanjem u škole djece s razvojnim odstupanjem i radnopravnog statusa osoba s invaliditetom s naglaskom na osobe s intelektualnim teškoćama. Partnerske organizacije iz Španjolske, Portugala, Litve i Francuske predstavile su svoja rješenja za djecu s razvojnim odstupanjem i zapošljavanje istih. Također, sve partnerske organizacije predstavile su kako projekt IDEMOKRACIJA i njegovi rezultati mogu doprinijeti povećanju korištenja demokratskih prava od strane osoba s intelektualnim teškoćama.

U slobodno vrijeme, konzorcijski partneri istraživali su Zagreb, njegovu tradiciju, kulturni, društveni i politički kontekst.

Više
članaka

Skip to content