PG Slots Cassino Kroatijos ergoterapeutų asociacijos organizuotas 4-asis tarptautinis susitikimas Zagrebe – Project IDemocracy PG Slots CassinoPG Slots Cassino PG Slots Cassino
Kroatijos ergoterapeutų asociacijos organizuotas 4-asis tarptautinis susitikimas Zagrebe
Group picture in the TPM at Zagreb

Data

Lengvai skaitoma kalba

Zagrebe vyko Europos IDemocracy projekto komandos susitikimas.
Susitikimo metu buvo pasidalinta informacija,
peržiūrėtas bendras mokymo planas ir medžiaga,
skirta sutrikusio intelekto žmonių ir juos palaikančių asmenų mokymams.

Susitikimo metu mus aplankė Mira Pekeč Kneževič.
Mira yra Kroatijos ombudsmeno padėjėja.
Ji papasakojo apie ombudsmeno darbą
ginant neįgaliųjų teises.

Antrą kartą įgyvendinant ERASMUS+ projektą IDEMOCRACY (Nr. 2020-1-ES01-KA204-083066), projekto konsorciumas asmeniškai susitiko 4 tarptautiniuose susitikimuose. Susitikimą kovo 29-31 d. Zagrebe organizavo Kroatijos ergoterapeutų asociacija.

Projekto partneriai buvo dėkingi, kad turėjo galimybę akis į akį daugiau papasakoti apie pastaraisiais mėnesiais plėtojamą mokymo veiklą. Kiekvienas partneris pristatė penkių sukurtų modulių turinį mūsų IDEMOCRACY mokymuose ir išnagrinėjo e. mokymų portalą. Įgyvendindami mokymų instruktoriams turinį, partneriai, kurie sukūrė modulį, pristatė ir mokė kitus, kaip vykdyti veiklą mokymo programos modulyje. Tai suteiks galimybę visiems numatyti veiklą su galutiniais vartotojais ir standartizuotais būdais. Kadangi kai kurie partneriai turi daugiau patirties dirbant su tiksline grupe, dalijomės įžvalgomis ir supratimu apie būtinus veiklos pakeitimus, kad tai būtų tinkamai pritaikyta tikslinei (-ėms) grupei (-ėms) – sutrikusio intelekto asmenims, jų globėjams ir su jais dirbantiems specialistams.

Viena susitikimo dalis buvo skirta dalytis patirtimi, susijusia su sutrikusio intelekto asmenų demokratinių teisių naudojimu šalyje, kurioje vyksta susitikimas. Taigi, dėl ilgalaikio Kroatijos ergoterapeutų asociacijos ir Kroatijos neįgaliųjų ombudsmeno tarnybos bendradarbiavimo, prie konsorciumo susitikimo prisijungė Kroatijos neįgaliųjų ombudsmeno tarnybos pavaduotoja Mira Pekeč Kneževič. M. Pekeč Kneževič pristatė Kroatijos neįgaliųjų ombudsmeno tarnybos praktikos sritį, raidą ir esamą šiuolaikinę praktiką. Kadangi Tarnyba šiuo metu rengia 2021 m. žmogaus teisių padėties Kroatijos Respublikoje pristatymą, pavaduotoja Pekeč Kneževič pasidalijo informacija ne tik apie intelekto negalią turintiems asmenims teikiamas paslaugas, bet ir apie vaikų, turinčių raidos sutrikimų, įtraukimo į bendrojo lavinimo mokyklas situaciją bei neįgaliųjų užimtumo padėtį, akcentuojant intelekto negalią turinčių asmenų užimtumą. Partnerių organizacijos iš Ispanijos, Portugalijos, Lietuvos ir Prancūzijos pristatė savo sprendimus, susijusius su raidos atsilikimu pasižyminčiais vaikais ir užimtumu. Be to, visos partnerių organizacijos pristatė, kaip projektas “IDEMOCRACY” ir jo rezultatai gali padėti didinti sutrikusio intelekto asmenų naudojimąsi demokratinėmis teisėmis.

Laisvu laiku konsorciumo partneriai susipažino su Zagrebu, jo tradicijomis, kultūriniu ir socialiniu bei politiniu kontekstu.

Daugiau
straipsnių

Skip to content