Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ IDEMOCRACY
Third Project Meeting (Transnational)

Ημερομηνία

Εύκολη ανάγνωση

Όλοι οι εταίροι του έργου IDemocracy συναντήθηκαν στο Παρίσι ώστε να προχωρήσουν τις εργασίες του έργου.

Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν φορείς από άλλες χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Κροατία, η Ελλάδα και η Λιθουανία.

Εκεί συζήτησαν το περιεχόμενο του έργου και μοίρασαν τις εργασίες που πρέπει να γίνουν, όπως δραστηριότητες για τα δημοκρατικά δικαιώματα, την εκπροσώπηση των ατόμων με νοητική υστέρηση καθώς και τις με τις ψηφιακές ικανότητες.

Για το σκοπό αυτό, στα πλαίσια του έργου, δημιουργείται μια ιστοσελίδα στην οποία θα πραγματοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Η ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων, η εδραίωση των δημοκρατικών δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική και αναπτυξιακή αναπηρία καθώς και η αύξηση της πολιτικής τους συμμετοχής σε οργανισμούς και στην κοινότητα, αποτελούν του στόχους του Ευρωπαϊκού έργου  IDemocracy στο οποίο η ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ  συμμετέχει μαζί με άλλους οργανισμούς από χώρες της Ευρώπης, συγκεκριμένα με: Fenacerci (Πορτογαλία), E-Seniors (Γαλλία), Plena Inclusion Comunidad Valenciana (Ισπανία), Hurt (Κροατία), Viltis (Λιθουανία) and UPV-ITACA (Ισπανία).

Η πρώτη μας φυσική συνάντηση μετά το ξέσπασμα της πανδημίας έγινε στο Παρίσι και η ήταν η τρίτη κατά σειρά από την αρχή του έργου. Στη συνάντηση συμμετείχε και το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο, που είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία των ηλεκτρονικών εργαλείων του  IDemocracy. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οριστικοποιήθηκαν θέματα όπως η δομή του περιεχομένου, τα χαρακτηριστικά του υλικού κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, οι ενημερώσεις στην ιστοσελίδα και το πρόγραμμα εργασιών που θα ακολουθηθεί μέχρι το τέλος του έργου, τον Οκτώβριο του 2022.

Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για άτομα με νοητική υστέρηση που θα διαθέτει επίσης ένα εργαλείο ηλεκτρονικής κατάρτισης ως μέσο για να καταστεί δυνατή η συμμετοχική και βιωματική ψηφιακή προσέγγιση της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας. Ένα εργαλείο όπου τα άτομα με αναπηρία θα μπορούν να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να κάνουν πράξη όσα έχουν μάθει, αναπτύσσοντας παράλληλα νέες ικανότητες.

Το IDemocracy είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ και σκοπό έχει την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ατόμων με νοητική αναπηρία και την υποστήριξη τους σχετικά με την άσκηση των δημοκρατικών τους δικαιωμάτων στη ψηφιακή επόχή που βιώνουμε.

Περισσότερα
άρθρα

Μετάβαση στο περιεχόμενο