SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ ĮGALINIMAS NAUDOTIS SAVO DEMOKTRATINĖMIS TEISĖMIS „IDEMOCRACY“ PROJEKTO TIKSLAS
Third Project Meeting (Transnational)

Data

Lengvai skaitoma kalba

Organizacijos dalyvaujančios „IDemocracy“ projekto vykdyme

susitiko Prancūzijoje.

Susitikime dalyvavo organizacijų atstovai iš Ispanijos, Portugalijos,

Prancūzijos, Kroatijos, Graikijos ir Lietuvos.

Organizacijų atstovai kalbėjo apie projektą ir pasiskirstė

projekto vykdymo darbus.

Kiekviena organizacija turės parengti temas apie:

· asmenų turinčių sutrikusį intelektą demokratines teises,

· asmenų turinčių sutrikusį intelektą demokratinių teisių įgyvendinimą,

· asmenų turinčių sutrikusį intelektą atstovavimą ir dalyvavimą

demokratinių teisių įgyvendinimo procese,

· asmenų turinčių sutrikusį intelektą įgalinimą naudotis skaitmeninėmis

technologijomis.

Projekto metu bus sukurta interneto svetainė.

Joje vyks mokymai projekte dalyvaujančių organizacijų parengtomis temomis.

IDemocracy projekto tikslas – siekti skaitmeninių kompetencijų didinimo, įtvirtinti demokratines žmonių, turinčių proto ir vystymosi negalią, teises ir didinti jų politinį dalyvavimą organizacijose ir bendruomenėje. IDemocracy projektas, kuriame Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ dalyvauja kartu su partneriais Plena Inclusion Comunidad Valenciana (Ispanija), Fenacerci (Portugalija), E-Seniors (Prancūzija), Edra (Graikija), Hurt (Kroatija) ir UPV-ITACA (Ispanija).

Paryžius buvo pasirinktas trečiajam tarptautiniam šio projekto susitikimui ir pirmasis „gyvas“ susitikimas popandeminiu laikotarpiu. Susitikimas, kuriame taip pat dalyvavo universiteto Politecnica of Valencia atsakinga už skaitmeninių IDemocracy įrankių kūrimą. Susitikimo metu buvo baigti spręsti tokie klausimai kaip: turinio struktūra, kiekvieno mokymo modulio medžiagos charakteristikos, atnaujinimai svetainėje ir darbo grafikas, kurio reikia laikytis iki projekto pabaigos, 2022 m. spalio mėn.

Tai mokymo programa žmonėms, turintiems proto negalią, kuri taip pat turės e-mokymo įrankį, kuris įgalins dalyvaujamąjį ir patyriminį skaitmeninį mokymo metodą. E-mokymo įrankis yra priemonė, kuria žmonės su negalia gali dalyvauti mokymo veikloje ir praktiškai pritaikyti tai, ko išmoko, kartu ugdydami naujas kompetencijas.

IDemokratija – tai pagal ERASMUS+ programą įgyvendinamas europinis projektas, kuriuo siekiama didinti proto negalią turinčių žmonių kompetencijas ir jiems teikiamas paramos priemones, susijusias su intelekto negalią turinčių žmonių demokratinių teisių įgyvendinimu skaitmeninėje visuomenėje.

Daugiau
straipsnių

Skip to content